Clanwilliam Expo 20-22 April 2017

Clanwilliam Expo
'n fees van 'n
Expo
Dič Expo met die
gees!

Clanwilliam Expo: 20-22 April 2017


Baie welkom by die jaarlikse Clanwilliam Agri-Expo, dit is vir ons as bestuur en borge ‘n voorreg om hierdie 86ste Expo aan te bied.

Soos in die verlede bied ons ‘n groot verskeidenheid van Boerbokke, Vleismerino’s, Perde, Damaras, Dorpers, Jeugskou en dan natuurlik goeie vermaak vir oud en jonk aan. 

Groot nuus: Wes-Kaap se Vlaamperd Streek Skou word hierdie jaar in Clanwilliam tydens die Clanwilliam Expo aangebied.

Ons as skoubestuur is ook baie opgewonde oor die betrokkenheid wat Departement Landbou hierdie jaar by die skou gaan hę. Daar sal 'n verskeidenheid uitstallings en kursusse aangebied word onder leiding van Departement Landbou Weskaap. Ons nooi ook Hoërskool leerlinge uit wat belangstel in Landbou studdies na skool. Meer inligting sal later deurgegee word.

Loer gerus na die verskillende afdelings, kompetisies en vermaak.

Sien jul by die Expo!

Loer ook gerus op FACEBOOK vir meer inligting rondom die Expo

Toegang:

Donderdag (20 April 2017)

 • Volwasenes - R20
 • Kinders - R10
 • Voorskool kinders - Gratis met ouer toesig
 • Blokbesperkings vir kinders - R5
 • Voertuie - R20

Vrydag & Saterdag (21 - 22 April 2017)

 • Volwasenes - R50
 • Kinders - R20
 • Voorskool kinders - Gratis met ouer toesig
 • Blokbesperkings vir kinders - R10
 • Voertuie - R50

Naweek kaartjie (20 - 22 April 2017)

 • Volwasenes - R100 (voertuig ingesluit)
 • Kinders - R50
Navrae: Renier Zeelie 084 452 3012 clanwilliamexpo@gmail.com

{Boodskap van die President:}

BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT

Gun my die geleentheid om ‘n paar gedagte met u te deel rakende Clanwilliamskou.

Eerstens baie dankie vir u belangstelling in ons skou. Ons skou het
vanjaar sy  86ste jaargang en is daar geen twyfel dat ons dit net
kan aanbied met die ondersteuning van die breër gemeenskap.

Ons skou se primęre doel bly om ‘n vertoonvenster vir ons landbou sektor te wees. 
Dit bring mee dat ons bona fide landbou vertoon en bou ons,
ons skou rondom die konsep.
Baie dankie aan die gemeenskap vir u volhoubare ondersteuning
en lojaliteit teenoor Clanwilliamskou.
 
Graag wens ek om u aandag te vestig op ‘n paar hoogtepunte vir 2017.

* Vlaam Streekskou
* Talle uitstallers, waarvan Landbou prioriteit geniet.
* Top 10 Vleismerino ramme
* Dorpers, Dammeras sowel as Boerbokke
* Biefstukaand en kunstenaars
 Potjiekos kompetisie
*
 Veteraan trekkers
Kleinboere skou met opleiding
* Opleiding van Departement Landbou

o   Draadspan kursus

o   Sessie met kleinboere

o   Sessie met Kommersiëleboere

o   Besoek aan skou deur Direkteur van Landbou Weskaap

.
‘n Spesiale dank aan Departement Landbou vir hulle bydrae om deel
te raak van Clanwilliam skou waar beide spanne poog om Landbou
ten toon te stel.
  Ook ‘n spesiale dank aan al ons borge en vertoners.
Sonder julle sou ons geen bestaansreg hę nie en is ons opgewonde
om julle weer van jaar te onthaal by Clanwilliamskou.

Langs hierdie weg wil ek graag almal uitnooi om ons skou te kom besoek
vanaf 20 – 22 April 2017.

Vriendelike skougroete:

Heinie Nieuwoudt